ab- 1
ab&idotless;- 1
ab&idotless;n- 1
ab&idotless;t- 1
a&chacek;- 1
a&chacek;- 1
a&chacek;&idotless;- 3
a&chacek;&idotless;l- 3
a&chacek;&idotless;n- 4
a&chacek;&idotless;n- 5
a&chacek;&idotless;t- 6
a&chacek;tul- 6
a&chacek;tur- 6
a&chacek;ur- 6
ad- 6
ad- 6
ada- 6
ada- 6
adak- 6
adaktur- 7
adala- 7
adalan- 7
adan- 7
adar- 7
adar- 7
adart- 7
adartla- 8
ad&idotless;g&idotless;ms&idotless;n- 8
ad&idotless;n- 8
ad&idotless;n- 8
ad&idotless;r- 8
ad&idotless;r&idotless;l- 11
*ad&idotless;rt- 11
ad&idotless;rtla- 11
ad&idotless;rtlan- 12
adka- 13
adkan- 13
adka&shacek;- 16
adlan- 16
adokla- 16
adra- 16
adrat- 16
adr&idotless;l- 16
adr&idotless;&shacek;- 18
adro- 18
adrol- 19
adrot- 19
adru- 20
adrun- 20
adrut- 20
adur- 20
adurt- 20
adutla- 20
ag- 20
ag- 21
agan- 21
agazlan- 21
agd&idotless;l- 21
agd&idotless;n- 21
agdukla- 21
ag&idotless;- 21
ag&idotless;l- 21
ag&idotless;la- 21
ag&idotless;la- 21
*ag&idotless;n- 22
ag&idotless;na- 22
ag&idotless;rla- 22
ag&idotless;rlan- 23
ag&idotless;rlat- 23
ag&idotless;rlat&idotless;l- 23
ag&idotless;san- 23
ag&idotless;&shacek;- 24
ag&idotless;t- 24
ag&idotless;t- 24
ag&idotless;zan- 24
agla- 24
aglat- 24
agna- 24
agr&idotless;- 25
agr&idotless;glan- 25
agr&idotless;kan- 25
agr&idotless;n- 26
agr&idotless;t- 26
*agru- 26
agrukla- 26
agruklan- 26
agsan- 27
agta- 27
agtal- 27
agtar- 27
agtar- 28
agtar&idotless;l- 28
agtar&idotless;l- 29
agtart- 29
agt&idotless;l- 29
agt&idotless;n- 29
agtur- 30
aguk- 31
agzan- 31
ahtal- 31
ahtar- 31
aht&idotless;l- 32
aht&idotless;n- 32
ahtur- 32
ak- 32
akar- 33
akd&idotless;n- 33
ak&idotless;l- 33
ak&idotless;la- 33
ak&idotless;l&idotless;&shacek;- 33
ak&idotless;ltur- 34
ak&idotless;&shacek;- 34
ak&idotless;t- 34
akla- 34
akru&shacek;lan- 35
aktar- 35
aktar&idotless;l- 35
al- 35
ala- 45
ala- 45
alak&idotless;r- 45
alak&idotless;r&idotless;&shacek;- 45
alaŋad- 45
alaŋadtur- 45
alaŋu- 46
alaŋur- 46
alar- 46
al&idotless;k- 46
al&idotless;l- 46
al&idotless;n- 46
al(&idotless;)ŋad- 47
al(&idotless;)ŋadtur- 47
al(&idotless;)ŋu- 47
al&idotless;&shacek;- 47
al&idotless;&shacek;tur- 47
alk- 47
alka- 48
alkan- 49
alk&idotless;n- 49
alk&idotless;ntur- 52
alku- 52
alŋad- 52
alŋadtur- 52
alŋu- 52
alpad- 53
alpal- 53
alp&idotless;rka- 53
alp&idotless;rkan- 53
alplan- 54
als&idotless;k- 54
alta- 54
alt&idotless;z- 54
altur- 54
alv&idotless;r- 54
*am&idotless;r- 54
am&idotless;rtgur- 54
am&idotless;t- 56
amra- 56
amrakla- 56
amrakla&shacek;- 57
amran- 57
amra&shacek;- 57
amrat- 57
amrat&idotless;l- 58
amr&idotless;k- 58
amr&idotless;l- 58
amr&idotless;ltur- 60
an&chacek;ola- 60
an&chacek;olat- 61
an&idotless;- 61
an&idotless;t- 61
ant&idotless;k- 61
anukl(a)-\ 62
anun- 62
anut- 62
anutul- 63
aŋ-\ 63
aŋan- 63
aŋdar&idotless;l- 63
aŋgar- 63
aŋ&idotless;- 64
aŋ&idotless;d- 64
aŋ&idotless;&shacek;- 64
aŋ&idotless;t- 64
aŋ&idotless;tt&idotless;r- 64
aŋ&idotless;ttur- 64
aŋkar- 64
aŋla- 64
ap&idotless;- 64
ap&idotless;n- 64
ap&idotless;t- 64
apra- 65
ar- 65
ar- 65
ar- 66
ar- 66
ar- 66
ara- 66
arala- 66
arala&shacek;tur- 67
ar&chacek;- 67
ard- 67
ardul- 67
ar&idotless;- 67
ar&idotless;gla- 69
ar&idotless;glat- 69
ar&idotless;l- 70
ar&idotless;l- 70
ar&idotless;la- 70
ar&idotless;n- 70
ar&idotless;n- 71
ar&idotless;ngur- 71
ar&idotless;ntur- 71
ar&idotless;t- 71
ar&idotless;t&idotless;n- 74
ar&idotless;t&idotless;&shacek;- 75
arkala&shacek;- 75
arka&shacek;- 75
arkula- 75
arokla- 75
arpala- 76
ars&idotless;k- 76
art- 76
art- 77
art- 77
art- 77
arta- 77
artat- 80
art&idotless;z- 82
artul- 82
artur- 83
aru- 83
arugl(a)-\ 83
arukla- 83
arut- 83
arva- 83
arv&idotless;l- 83
arv&idotless;la- 83
as- 83
as- 85
as- 85
asan- 85
asdur- 85
asgan&chacek;ula- 85
asgar- 85
as&idotless;d- 86
as&idotless;dtur- 86
as&idotless;l- 86
as&idotless;l- 88
as&idotless;n- 88
as&idotless;ra- 88
askan&chacek;ula- 89
ask&idotless;ntur- 90
asnap 90
asrl- 91
astur- 91
astur- 91
asu- 91
asur- 91
asur- 91
a&shacek;- 91
a&shacek;a- 92
a&shacek;an- 94
a&shacek;antur- 94
a&shacek;at- 95
a&shacek;g&idotless;n- 95
a&shacek;gun&chacek;ula- 95
a&shacek;&idotless;n- 95
a&shacek;la- 95
a&shacek;la&shacek;- 95
a&shacek;la&shacek;tur- 96
a&shacek;rl- 96
a&shacek;u- 96
a&shacek;uk- 96
a&shacek;un- 96
a&shacek;un- 97
at- 97
at- 98
ata- 98
atak&idotless;ms&idotless;n- 100
atal- 100
atan- 101
atart- 101
atdur- 101
at&idotless;- 101
at&idotless;k- 102
at&idotless;k&idotless;ms&idotless;n- 102
at&idotless;rtla- 102
*at&idotless;&shacek;- 102
at&idotless;z- 102
atkad- 102
atkan- 102
atka&shacek;- 102
atla- 102
atlan- 102
atlantur- 103
atlat- 103
atra- 103
atrun- 103
attur- 103
atur- 103
av- 103
av&idotless;n- 104
av&idotless;n&idotless;l- 104
av&idotless;t- 104
av&idotless;t&idotless;l- 104
avla- 105
avrant- 105
ay- 105
aya- 110
ayagla- 113
ayal- 113
ayan- 114
ayan&chacek;aŋlan- 114
aya&shacek;- 114
ayat- 114
ayat&idotless;l- 115
ay&idotless;gla- 115
ay&idotless;gla&shacek;- 116
ay&idotless;n- 116
ay&idotless;t- 117
ay&idotless;t&idotless;n- 123
ay&idotless;t&idotless;&shacek;- 123
ayk&idotless;r- 123
ayman- 123
ayt&idotless;&shacek;- 123
ayturul- 124
az- 124
az- 125
azgur- 125
az&idotless;t- 125
az&idotless;ttur- 126
azlan- 126
azlantur- 126
azu- 127
azut- 127
ädäd- 127
ädädtür- 128
ädärtä- 128
ädgär- 128
ädgügär- 128
ädgülä- 128
ädgülä&shacek;- 129
ädgür- 129
ädgürt- 129
ädik- 129
ädirkä- 129
ädkär- 130
ädlä- 130
*ädlän- 131
äg- 131
ägdilät- 131
ägir- 131
ägirt- 132
ägrik- 132
ägril- 132
ägsit- 132
ägsü- 132
ägsüt- 133
äk- 133
äk&shacek;i- 133
älä- 133
älä- 133
älgä- 133
älgän- 134
älgät- 134
älit- 134
älvir- 134
äm- 134
ämgä- 134
ämgäklä- 134
ämgäklän- 134
ämgäksin- 135
ämgän- 135
ämgät- 137
ämgäti&shacek;- 139
ämirkä&shacek;- 140
ämi&shacek;- 140
ämit- 140
ämiz- 140
ämlä- 141
ämlät- 142
ämtär- 142
änüklä- 142
änükläntür- 142
äŋ-\ 142
äŋ-\ 143
äŋän- 143
äŋil- 144
äŋir- 144
äŋi&shacek;- 144
äŋit- 144
äŋittür- 146
är- 146
är- 175
ärgür- 175
ärgür- 175
ärgüz- 175
äriglä- 176
äriglä&shacek;- 177
äriglät- 177
ärin- 177
ärkä- 178
ärkä&chacek;län- 178
ärkä&chacek;läntür- 180
*ärklän- 180
ärklit- 180
ärksin- 180
ärksintür- 184
ärksir- 184
ärlä- 184
ärmägür- 184
ärpäl- 185
ärt- 185
ärtdür- 193
ärttür- 193
ärtür- 193
ärtürmüki- 196
ärü- 196
ärür- 196
äs- 196
äsängülä- 196
äsängülä&shacek;- 197
äsirkä- 197
äsirkän- 198
äsirkär- 198
äskir- 198
äsnä- 198
äsnät- 199
äsriŋür- 199
äsür- 199
äsürt- 200
ä&shacek;il- 200
ä&shacek;it- 200
ä&shacek;itigsä- 200
ä&shacek;itil- 200
ä&shacek;ittür- 200
ä&shacek;itür- 200
ä&shacek;ün- 200
ät- 200
ätdür- 201
ätik- 201
ätinä- 201
ätiz- 201
ätizil- 202
ätiztür- 202
ätlä- 202
ätnä- 202
ättür- 202
ävdi- 202
ävdil- 203
ävdin- 203
ävdit- 203
ävir- 204
ävirt- 208
ävi&shacek;lä&shacek;- 208
ävit- 208
ävrä- 208
ävril- 208
ävriltür- 212
ävrit- 212
ävtit- 212
äylä- 212
äymän- 212
äymäntür- 213
äzil- 213
äzüglä- 213